Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

7903 b152 390

“Butter Toffee Candy Bar Shots in Edible Glasses.”

Puszkowa
0326 e06b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaawakened awakened
Puszkowa
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaawakened awakened
Puszkowa
4294 1bf0 390
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viaawakened awakened
Puszkowa

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
Puszkowa
Puszkowa
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viaawakened awakened
Puszkowa
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viaawakened awakened
Puszkowa
7724 c09b 390
Reposted fromkurorori kurorori viaawakened awakened
Puszkowa
8091 2693 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
Puszkowa
Po prostu będę ją trzymał w ramionach, ponieważ niekiedy dotyk jest jedynym sposobem, by przekazać komuś, że troszczysz się o niego bezwarunkowo. Nie wymaga skomplikowanego, głębokiego tłumaczenia.
— Kim Holden – Franco
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Puszkowa
4319 b622 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Puszkowa
6848 37ed 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaesperer esperer
Puszkowa
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
Puszkowa
2365 1382 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaretaliate retaliate
Puszkowa
Reposted fromtwice twice viaretaliate retaliate
Puszkowa
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat viaawakened awakened
Puszkowa
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl