Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

4880 c3e9 390
Reposted fromamatore amatore viaawakened awakened
Puszkowa
Puszkowa

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Puszkowa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaawakened awakened
0052 0ec9 390
Reposted fromplush-anon plush-anon via100suns 100suns
Puszkowa
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
Puszkowa
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa podowują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci skraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje nie wyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Puszkowa
Ja wyceniam cię na miljon dla mnie miljon to jak bilion -prawie. Więcej nawet świecy wart jesteś. 
— Domowe Melodie -Miljon
Puszkowa
Wyglądasz na zmęczonego i nieszczęśliwego. Chętnego na do obalenia rządu, nie mówiącego w naszym imieniu.  Wybiorę więc spokojne życie, podam rękę tlenkowi węgla.  Bez alarmów i niespodzianek. 
— Radiohead -No Surprises
Puszkowa
7236 1638 390
Reposted from0 0 viabarock barock
Puszkowa
2989 98a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabarock barock
Puszkowa
0356 6659 390
Reposted fromoutoflove outoflove viabarock barock
Puszkowa
2337 7d8b 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viabarock barock
Puszkowa
1358 0e01 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabarock barock
Puszkowa
1513 0bec 390
Reposted fromIriss Iriss viabarock barock
Puszkowa
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viabarock barock
Puszkowa
8150 1fb8
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań.
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
Puszkowa
Puszkowa
Miłość to obecność.
— egzystencja
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl