Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

6937 965b 390
Reposted fromturquoise turquoise viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
0933 9161 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
0316 b666 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
9666 621c 390

Barcelona, Spain

Reposted frombaboooshka baboooshka via100suns 100suns
Puszkowa
Naprawdę, naprawdę wierzę w to, że piękno pochodzi z wnętrza człowieka.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Puszkowa
Prostota to elegancja i subtelność.
— Kathleen Tessaro
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Puszkowa
5315 e10c 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasmutnazupa smutnazupa
Puszkowa
0753 41a1 390
Puszkowa
7137 dab5 390
Puszkowa
4620 cefe 390
Puszkowa
4030 7ca3 390
Puszkowa

Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim.

— Agnieszka Osiecka
Puszkowa
9142 7776 390
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
Puszkowa
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Puszkowa
3039 6f9a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
Puszkowa
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
Puszkowa
Reposted fromweightless weightless viaretaliate retaliate
Puszkowa
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
Moja matka nauczyła mnie aby stać prosto, siedzieć wyprostowaną i palić najwyżej sześć papierosów dziennie.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Puszkowa
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej
Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej
Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej!
Na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej
Wielkich wypraw pod Kraków, nocnych rozmów rodaków
Wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź
Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
I gdzie muzyka gra, muzyka gra!
Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować
Tak zwanej "życiowej mądrości"
Dopóki życie trwa, póki życie trwa!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl