Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

Puszkowa
6230 7e55 390
Puszkowa
Puszkowa
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem..
— Piotr Adamczyk
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
Puszkowa
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
Puszkowa
2905 0ee8 390
Reposted frommslexi mslexi viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
1982 2bf3 390
Puszkowa
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Nie kwestionuj tego. 
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viaawakened awakened
Puszkowa
6071 d7ba 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaawakened awakened
Puszkowa
9099 1648 390
Reposted fromolass olass viaawakened awakened
Puszkowa
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaawakened awakened
Puszkowa
Puszkowa
2853 2f83 390
Reposted frommslexi mslexi viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaesperer esperer
Puszkowa
4650 f44b 390
Puszkowa
5785 7e92 390
Reposted fromlaters laters viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
Puszkowa
4283 29d5 390
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
Puszkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl